Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSCH Slatina

1. 3. 2011

 

 

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSCH Slatina
konané dne 26. 2. 2011 v chovatelském zařízení „Na brodě“
Program výroční schůze:
Ø      Vedením výroční schůze byla pověřena Iva Novotná
Ø      Zahájení, přivítání členů, hostů, a rodinných příslušníků a seznámení s programem dnešního jednání
Ø      Přijetí nové členky Milady Stejskalové a představení příteleJardy Dvořáka, přijatého na podzimní schůzi
Ø      Krátké shrnutí činnosti v loňském roce – př. Láďa Kadrmas
o       Přehled akcí konaných Na brodě: sportovní, kulturní, podnikové i soukromé
o       Přehled brigád: nátěry, malování, sekání trávy, truhlářské práce, kanalizace
o       Výstavy: členové se zúčastnili 18 výstav s výbornými úspěchy, krátké zhodnocení naší výstavy – pokračovat i nadále v nastaveném trendu expozic i doprovodném programu
Ø      Zprávu revizní komise - př. Miroslav Dušek
Ø      Zprávu pokladní - př. Marie Kadrmasová
Ø      Zprávu o stavu majetku – př. Petr Machata
Ø      Zprávu registrátora – př. Marie Kadrmasová
Ø      Zprávy jednotlivých odborností:             králíci – př. Luboš Krejčí – 18 výstav, 210 ks králíků, 8 chovatelů
holubi – př. Josef Hájek – 7 výstav
                                                                       drůbež – nehodnoceno pro nemoc př. Marie Víchové
Ø      Diskuse:
Starostka Věra Zelinková poděkovala za činnost v obci a přislíbila morální a finanční podporu OZ
Předseda OO ČSCH př. Jiří Vaněk poděkoval za dosavadní činnost a seznámil přítomné s okresními a krajskými akcemi a poukázal na problémy mezi složkami ČSCH
Předání návrhů na vyznamenání pro naše členy – již podruhé po 2 letech
Láďa Kadrmas provedl kontrolu zápisu z minulé VČS; porovnání stavu majetku – stálé zhodnocování;
ještě k výstavě – mediálně dobré před výstavou, ale po výstavě o nás není slyšet
brigáda na dřevo v sobotu 12. 3. od 8 hodin.
Ivana Novotná – hodnocení uplynulého sportovního roku, pořádání volejbalových turnajů v další sezóně – chovatelé podpoří.
Luboš Krejčí požádal o vysvětlení s nesrovnalostmi v hospodaření při pořádání krajské výstavy; složení OO a proč byl vynechán z výboru OO při výstavě v Chocni – př. Vaněk dle možností dovysvětlil
Láďa Kadrmas seznámil přítomné s dopisem od přítele Jiřího Krupky ohledně pořádání různých ochutnávek, z čehož by mohla být dobrá tradice.
Chovatelé schválili příspěvek na dětský maškarní karneval v částce 500,-Kč
Schválení termínu příští členské schůze 9. 4. k zajištění pálení čarodějnic a volejbalu a dalších akcí
 V průběhu diskuse byla přítomným podána chutná večeře a občerstvení.
Ø      Z 30 členů naší organizace bylo přítomno 23, což je 77 % a přišlo 16 pozvaných hostů a rodinných příslušníků.
Zapsal Petr Machata
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář